top of page
Black Soil

Bodemverbeteraars

Op het gebied van de landbouw kan het belang van micro-organismen in de bodem niet genoeg worden benadrukt. Deze kleine, vaak onzichtbare organismen spelen een cruciale rol bij het behoud van de bodemgezondheid en het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken. Bij Natrubac erkennen we de cruciale rol die micro-organismen spelen bij het vormgeven van de basis van een bloeiend ecosysteem onder onze voeten.

Voedingscycli:

Micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, nemen actief deel aan de afbraak van organisch materiaal, waarbij essentiële voedingsstoffen vrijkomen die van belang zijn voor de groei en ontwikkeling van planten. 

Verbetering van weerstand en stressbestendigheid:

Micro-organismen hebben het unieke vermogen om planten ertoe aan te zetten hun eigen afweermechanismen te activeren door de productie van signaalmoleculen. Door deze samenwerking wordt niet alleen de natuurlijke weerstand van planten verhoogd, maar wordt ook hun vermogen om stress te weerstaan aanzienlijk verbeterd.

Bodemstructuur en beluchting:

Micro-organismen dragen bij aan de bodemstructuur door stoffen te produceren die bodemdeeltjes aan elkaar binden. Dit verbetert de stabiliteit van de bodem, voorkomt erosie en verbetert het vasthouden van water.

Biologische stikstoffixatie:

Stikstof is een cruciaal element voor de plantengroei. Bepaalde bacteriën hebben het unieke vermogen om atmosferische stikstof om te zetten in een vorm die planten kunnen gebruiken.

bottom of page