top of page

Koester de Bodem en Oogst Succes

Verdedigingsmechanismen:

 

Micro-organismen kunnen planten aanzetten tot het activeren van hun eigen verdedigings-mechanismen. Dit omvat de productie van signaalmoleculen die planten aanmoedigen om hun eigen verdediging te versterken.

Verbetering van stressbestendigheid:

Micro-organismen kunnen de stressbestendigheid van planten verbeteren door de productie van specifieke verbindingen te stimuleren, zoals stressproteïnen en antioxidanten. Deze verbindingen helpen planten beter om te gaan met verschillende vormen van stress, zoals droogte, extreme temperaturen of bodemverontreiniging.

Stikstoffixatie:

 

Omarm het stikstofbindende vermogen van bepaalde bacteriën, die zich in de knobbeltjes van de wortels van peulvruchten bevinden. Wees getuige van de omzetting van atmosferische stikstof in voor planten beschikbare vormen, waardoor de behoefte aan extra meststoffen wordt gereduceerd.

Afvalvermindering: 

 

Draag bij aan een duurzaam milieu door micro-organismen te gebruiken om organisch afval af te breken. Verminder de ophoping van ongewenste materialen in de bodem, waardoor een gezond en evenwichtig bodemecosysteem behouden blijft.

Verbetering van de bodemstructuur: 

 

Ervaar een verbeterde bodemstructuur omdat micro-organismen slijm en andere stoffen produceren die de aggregatie van bodemdeeltjes bevorderen. Dit resulteert in een betere waterinfiltratie, verhoogde luchtuitwisseling en robuuste wortelgroei.

Afbraak van organisch materiaal:

 Kijk hoe micro-organismen organisch materiaal omzetten in humus, een stabiele organische substantie die de bodemstructuur verbetert, het vasthouden van water verhoogt en de ontwikkeling van vruchtbare grond bevordert.

bottom of page